About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Thursday, 23rd September, 2021
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar Hagaí         1:1-8
Atógaigí an Teampall! Bainfidh mé taitneamh as ansin.

Rebuild God's houseSa dara bliain de réimeas Dháire rí, ar an gcéad lá den séú mi, labhraíodh briathar an Tiarna trí bhíthin an fháidh Hagaí le Zarubáibil, mac Sheailtíéil, gobharnóir Iúdá agus leis an ardsagart Iósua, mac Iózádác, mar a leanas: Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua:“Deir an pobal seo: Níor tháinig an t-am fós chun Teampall an Tiarna a tógáil.”

Ansin labhraíodh briathar an Tiarna trí bhíthin an fháidh Hagaí mar a leanas: “An mithid daoibhse mar sin cónaí in bhur dtithe painéalta agus an teach seo ina fhothrach?” Dá bhrí sin labhraíonn Tiarna na Slua mar a leanas: “Déanaigí machnamh ar conas mar a d’éirigh libh. Chuir sibh mórán ach níor bhain sibh ach an beagán; itheann sibh ach ní bhfaigheann aon duine agaibh a sháith; ólann sibh ach ní mhúchtar bhur dtart; cuireann sibh éadach oraibh féin ach ní bhíonn aon duine agaibh te teolaí; an té a thuilleann tuarastal is lena a chur i sparán pollta a thuilleann sé é.” Mar seo a labhraíonn Tiarna na Slua: “Déanaigí machnamh ar conas mar a d’éirigh libh. In airde libh ar na cnoic! Beirigí adhmad libh ar ais! Atógaigí an Teampall! Bainfidh mé taitneamh as ansin agus taispeánfaidh mé mo ghlóir ann, a deir an Tiarna.’

Briathar an Tiarna            Buíochas le Dia

Salm le freagra             Sm  149
Freagra                             Tugann an Tiarna taitneamh dá phobal
Malairt freagra             Alleluia!

1. Canaigí amhrán nua don Tiarna;
moltar é i gcomhthionól na bhfíréan.
Déanadh Iosrael gairdeas faoina gcruthaitheoir;
bíodh ríméad ar chlann Shíón faoina Rí.       Freagra

2. Molaidís a ainm le rince;
déanaidís ceol ar an gcláirseach is ar an gcruit.
Óir tugann an Tiarna taitneamh dá phobal;
tugann sé an bua do lucht na huirísle.            Freagra

3. Bíodh gairdeas ina nglóir ag na fíréin;
canaidís le lúcháir ina leapacha.
Bíodh mórmholtaí Dé ina mbéal acu;
is í an ghlóir seo atá i ndán dá naoimh uile.   Freagra

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.              Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás
        9:7-9            Glóir duit, a Thiarna.
Bhain mé féin an ceann de Eoin ach cé hé an duine seo a gcluinim tuairiscí mar iad seo air.herod 4

San am sin chuala Héaród, an rí cúige, faoi na nithe uile a bhí ag titim amach, agus bhí mearbhall air de bhrí go raibh sé de scéal ag daoine áirithe gurbh é Eoin a bhí tar éis éirí ó mhairbh; ag daoine eile, Éilias a bheith á thaibhsiú. ag daoine eile fós, fáidh éigin de na sinsir a bheith aiséirithe.

Ach dúirt Héaród: “Maidir le hEoin, bhain mé féin an ceann de; ach cé hé an duine seo a gcluinim tuairiscí mar iad seo air?” Agus bhí sé ag iarraidh radharc a fháil ar Íosa .

Soiscéal an Tiarna.           Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart